Beregi templomok PDF Nyomtatás E-mail

Beregi templomok

A Beregi Református Egyházmegye
templomai Kárpátalján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében


Bereg vármegye a XIII. század közepén jött létre a mongol-tatárok által 1241-ben elpusztított Borsova vármegye helyén. Ez a közigazgatási egység gyakorlatilag megszakítás nélkül állt fenn egészen Trianonig. A Beregi Református Egyházmegye valószínűleg 1548-ban alakult meg Radán Balázs vezetésével, és azóta lényegében folyamatosan működik. Trianon után is fennmaradt, bár területének túlnyomó része Magyarország új határain kívülre rekedt. Az idegen országba cseppent egyházmegye túlélte a csehszlovák korszakot (1920-1938), megélte az Anyaországban maradt részeivel való újraegyesülést (1938-1944), hivatalosan nem létezve átvészelte a szovjet érát (1945-1991) és újjászületett a függetlenné váló Ukrajnában (1991).
   Az egyházmegye kisebbik, Magyarország kötelékében maradt, és nagyobbik, ma Ukrajnához tartozó része hosszú időn keresztül vasfüggönnyel volt elválasztva egymástól. A közös múlt, a közös hagyományok ápolására nem volt lehetőség. Ennek ellenére az együvé tartozás érzése ma is elevenen él az itt lakókban. A történelem során ugyanazokat az áldásokat és csapásokat kellett megélniük a határ két oldalán található településeknek. Egy volt a megyeközpontjuk, az esperesük, sokszor közös birtokosaik és közös lelkészük volt. Ugyanazt a nyomatékos és hangos tájszólást beszélik, hasonlóak házaik, viseletük, eszközeik, népszokásaik, mondáik, meséik, dalaik. Egyszóval: összetartoznak.
   A Mindenható kegyelméből ezt ma már bátran kimondhatjuk, és ki is kell mondanunk. Ami pedig még fontosabb: tennünk kell azért, hogy ez az összetartozás minél több területen megnyilvánuljon. Ezt a célt szolgálja jelen kiadványunk is, mely a történelmi Beregi Református Egyházmegye Isten házait mutatja be. Ír az ide tartozó gyülekezetek elmúlt évszázadokban átélt súlyos próbáiról, és Isten gondviselő kegyelméről, mely mindig, minden körülmények között megtartotta ezeket a közösségeket hívő reformátusnak és magyarnak.
   Napjainkban is nagy kihívások elé kell néznie gyülekezeteinknek. Ezekkel sokszor csak közös erővel, határokon átívelő összefogással nézhetünk szembe. Sokszor hasonló és néha különböző problémákkal kell megküzdenünk, de a tét ugyanaz: a megmaradásunk. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma (Beregszász) valamint a Vásárosnaményi Beregi Múzeum közötti együttműködés a beregi kulturális örökségünk megőrzése, feldolgozása és bemutatása által kíván hozzájárulni a megmaradás biztosításához.
   Tesszük, amit tudunk, és kérjük az Urat: Adja, hogy Beregben egy templom se váljon gazdátlanná soha, tartsa meg népünket hitében, magyarságában, és adjon nekünk egységet az Úr Jézusban!
Így legyen!


Kész Géza, a KRE Levéltára és Múzeuma igazgatója